PARTEA II

PARTEA II. BIOCONSTITUENTI

Acceseaza Partea II

Aspecte principale expuse aici

Glucidele. Se prezintă date asupra structurii şi izomeriei, a proprietăţilor fizice şi chimice. Se expun detaliat informaţii privind diversele subclase de monoglucide şi derivaţi, ozide (holo- şi heterozide). Reţin atenţia compuşii micşti: glicoproteine şi lipoproteine. Subcapitole speciale sunt rezervate glucidelor în chimia alimentară şi nutriţie, precum şi în chimia clinică şi patobiochimie.

Lipidele. Iniţial se expun date referitoare la precursorii structurali ai lipidelor: acizi graşi, compuşi hidroxilici, steroli şi acid fosforic. În continuare se prezintă informaţii mai detaliate referitoare la gliceride, steride, ceride şi etolide. Lipidele complexe sunt tratate separat incluzând grupul glicerofosfolipidelor, a sfingolipidelor, glicolipidelor şi lipidelor diverse (sulfo- şi halosulfolipide). Se mai prezintă lipidele în chimia alimentară şi nutriţie şi lipidele în chimia clinică şi patobiochimie.

Proteinele. Iniţial, o expunere generală şi apoi, detaliată se face cu referire la aminoacizi: structură, izomerie, proprietăţi fizice, fizico-chimice şi chimice. Se discută specificul proteinogen, respectiv neproteinogen al diverşilor aminoacizi. În continuare se prezintă peptidele: specificul structural, proprietăţi generale şi caracteristicile peptidelor naturale şi de sinteză. Proteinele complexe fac obiectul unei expuneri mai ample referitoare la structură, proprietăţi (inclusiv proprietăţi biochimice) şi aspecte bioanalitice legate de investigaţia proteinelor. Subcapitole speciale sunt dedicate holoproteinelor (incluzând compuşii cu structură globulară, respectiv compuşii cu structură fibrilară) şi heteroproteinelor (gluco-, lipo-, metalo-, fosfo-, cromo- şi nucleoproteine). Şi în cazul proteinelor se discută mai detaliat aspeccte legate de rolul acestora în chimia alimentară şi nutriţie, precum şi în chimia clinică şi patobiochimie.

Apa şi compuşii biominerali. Include prezentarea rolului apei în sistemele biologice, a aspectelor strucurale etc. În mod special se prezintă date referitoare la: concentraţia ionilor de hidrogen (conceptul de pH) şi scorul relativ de hidrogen (rH). S-au inclus, de asemenea, informaţii privind proprietăţile coligative ale apei şi repartiţia în organism. Compuşii biominerali reprezintă a doua parte a acestui capitol în care se tratează aspecte privind rolul biologic, particularităţile compuşilor biominerali cucaracter cationic şi anionic. Contextual se discută şi date privind potenţialul toxicogen. Asemănător cu alte capitole se expun informaţii privind apa şi compuşii minerali în chimia alimentară şi nutriţie. Separat se prezintă apa şi compuşii biominerali în chimia clinică şi patobiochimie. În final se discută aspecte biomedicale în relaţie cu dishomeostazia apei şi compuşilor biominerali.