PARTEA I

PARTEA I. BIOCHIMIE GENERALA

Acceseaza Partea I

Aspecte principale expuse aici

Introducere în biochimie. Se prezintă aspecte referitoare la compuşii fundamentali ai materiei vii (bioelemente, biomoleculele) şi specificul trofic al organismelor. De asemenea, sunt incluse informaţii referitoare la organizarea sistemică a organismelor vii (ierarhiile moleculare şi supramoleculare) şi biodiversitatea în lumea vie.

Materia vie – design morfofiziologic şi topobiochimic. În acest cadru se prezintă elemente mai detaliate cu specific morfofiziologic şi topobiochimic referitor la virusuri, procariote, eucariote. De asemenea, se expun succint şi problemele morfofiziologice specifice viroizilor şi pionilor.

Caracteristicile dinamice ale proceselor biologice. Datele referitoare la acestea, importante în biochimie şi biologia moleculară, reţin atenţia prin expunerea specială a unor particularităţi privind: metabolismul, biotransformarea, cronobiochimia, homeostazia, alostazia, homeorezia, biodisponibilitatea şi patobiochimia.

Energetica sistemelor vii. Tratează problemele generale referitoare la termodinamica biochimică. De asemenea, se discută specificul reacţiilor exergonice şi energonice (aspecte teoretice şi aplicative) reţinând atenţia asupra problemei cuplării energetice a reacţiilor din organism.