Biochimie – Tratat comprehensiv

Prof. Dr. Zeno Gârban – membru corespondent al  Academiei Române

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” Timişoara – România

Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare

Disciplina Biochimie şi Biologie moleculară

 

Profesorul Zeno Gârban este una dintre personalităţile remarcabile în domeniul Biochimiei şi Biologiei moleculare care şi-a adus aportul în problemele metalomicii şi proteomicii. De asemenea, are contribuţii de fond la dezvoltarea Xenobiochimiei alimentare ca un domeniu subsecvent al Biochimiei.

A urmat studiile superioare la Universitatea de Ştiinţe Agricole (fost Institutul Agronomic) Timişoara – Facultatea de Agronomie şi Zootehnie (1956-1962) şi peste cca. un deceniu la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca – Facultatea de Chimie (1968-1973). În continuare a urmat studii doctorale la Institutul de Chimie al Universităţii clujene. În 1982 şi-a susţinut teza de doctorat „Investigaţii asupra acizilor nucleici nativi şi denaturaţi:
Interacţia acidului deoxiribonucleic şi metaboliţilor purinici cu metale divalente”, devenind
doctor în ştiinţe chimice (biochimie).

În anul 2003 i s-a decernat premiul „Traian Săvulescu” al Academiei Române pentru volumul „Biologie moleculară: Probleme fundamentale şi aplicative” ed. 4-a publicat în 2001.

Solicitat să colaboreze în edituri externe a conlucrat la publicarea unor capitole de carte în volume apărute în străinătate în editurile: Pergamon Press (Anglia) – 1984; Libbey (Anglia) – 1997; Wiley – VCH (Germania) – 2004 (în ultimele două ca singur autor).

A fost ales membru corespondent al Academiei Române (specialitatea Biochimie) – Secţia Ştiinţe Agricole şi Silvice, la data de 15 noiembrie 2011.

Activitatea ştiinţifică s-a concretizat de-a lungul anilor prin peste 370 lucrări publicate în ţară şi în străinătate din care 253 în limba engleză ş.a. (din acestea 106 publicate în străinătate).  A elaborat 27 de cărţi şi tratate de specialitate. A fost co-editor al tomurilor publicate în cadrul Simpozionului internaţional Metal Elements in Environment, Medicine and Biology – Tomurile I-IX.

A redactat tratate de specialitate:
1) Biochimie: Tratat comprehensiv Vol. I-IV (1993-2018)– 5 ediţii
(Volumele: I.Bazele biochimiei; II.Efectori biochimici; III.Metabolisme; IV.Xenobiochimie).
În anul 2015 a fost publicată ediția a V-a (extinsă) a Tratatului de biochimie – vol. I;
2) Biologie moleculară: Concepte, metode, aplicaţii (1992-2009) – 6 ediţii;
3) Nutriţia umană (2000-2003) – 2 ediţii ş.a. În anul 2015 a publicat şi volumul „Quo vadis xenobiochimia alimentară”, revăzut și tradus în limba engleză în anul 2018.
De asemenea, a editat manuale universitare.
În cadrul activităţii profesionale se impune şi menţionarea de afilieri la diverse organizaţii şi societăţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
Afilierea la societăţi ştiinţifice naţionale:
Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale – U.S.S.M. (1974-1990);
Societatea Naţională de Biologie Celulară – S.N.B.C. (1984-prezent);
Societatea Română de Biochimie – SRB
(1990-prezent) – membru fondator, ales în Consiliul Naţional de conducere al Societăţii
Române de Biochimie (1990-1997);
Societatea Română de Biominerale (1991-1996);
Societatea Română de Oncologie comparată (1991-prezent);
Societatea de Chimie Analitică din România – S.C.A.R. (1994-prezent); Societatea Română pentru Cercetarea Magneziului (1999-prezent).
Afilieri la societăţi ştiinţifice internaţionale:
International Society for Trace Element Research in Human – ISTERH (1985-1990);
Fondazzione „Alessio Pezcoller” (1987-prezent);
European Placenta Group – EPG (1991-prezent);
European Cell Biology Organisation – ECBO (1993-prezent);
New York Academy of Sciences (1996-prezent);
American Chemical Society (2007-prezent).după vol. “Viaţa Academică în Banat 1866 – 1951 – 2016”, pp. 385-393, Coordonator Acad. Păun Ion Otiman, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2016